درباره ما 1396/9/6 13:24:15

دال

فصل‌نامه اختصاصی صنعت ساختمان

مجله «دال»، فصل‌نامه‌ا‌ی تحلیلی و انتقادی است که در حوزه‌ی اندیشه و هنر معماری و شهرسازی به سردبیری امین عسلی منتشر می‌شود. این مجله درصدد است تا مباحث تخصصی را به صورت پیرامعماری (بینارشته‌ای و در تعامل با علوم دیگر) و نیز با همکاری نامعماران (متخصصان دیگر حوزه‌ها) بررسی کند. تحریریه «دال»، گروهی از طراحان، معماران و شهرسازان امروز ایران هستند. آنها به روش روزنامه‌‌نگاري تحلیلی پایبندند و در برابر همه‌ي نظریه‌ها و روش‌های طراحی، از روش تحليل انتقادي استفاده می‌کنند و هریک بخشی از حوزه تخصصی را پوشش می‌دهند. پرونده‌های تحریریه آبشخور قواعد مشترک روزنامه‌نگاری و پژوهشگری است. تحريريه دال به هر پرونده مانند يك پروژه پژوهشي مي‌نگرد كه از قواعد مشترك روزنامه‌نگاري و پژوهش‎گري پيروي مي‌كند و در عين حال پرسش‌گری و انتقادگری را در پیوند تجربه‌های عملی طراحی و اجرای ساختمان و شهر با مبانی فکری و نظری آن، جستجو می‌کنند.

دیدگاه و باور صاحبان اثر، لزوما به معنای دیدگاه و عقاید «دال» نیست. «دال» در اصلاح و ویرایش مطالب تا جایی که به اصل اثر آسیب نرسد، آزاد است.

  • صاحب‌امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر: محمدعلی (امین) عسلی
  • شورای سیاست‌گذاری: محمد عسلی، کیوان نریمانی و مهرداد ایروانیان
  • مدیراجرایی و دستیار سردبیر: شهاب بهرامی‌نژاد

 

تحریریه

  • خشایار حضرتی‌وند (دبیرسرویس)
  • مریم عواطفی‌نژاد (دستیار تحریریه)
  • پریا پایمرد (دستیار تحریریه)
  • ماریا کاشف (ویراستار انگلیسی)

 

  • مدیرهنری، لی‌اوت، طراح نشان‌نوشته و قلم اختصاصی «دال»: احمدعلی عسلی (استودیو متافور)

 

  • مدیرمالی: حسن بنان
  • تبلیغات و آگهی: جانان پارسا