سرویس اثر
پرونده‌ی اول: «اینجا و اکنون»

تقدم شناخت بر نقد

دیباچه‌ای در باب تقدم شناخت معماری بر نقد آن

نقد به عنوان ابزار پیشرفت یک موضوع، قبل از هرچیز، نیازمند به‌دست آوردن شناخت لازم از همان موضوع است. نبود تعریفی مشخص از معماری معاصر کشورمان در میان جامعه‌ی معماران، موجب بی‌اثر گشتن نقد در این فضا می‌شود. بنابراین گام نخست نقد، یافتن تعریفی از معماری معاصر ایران در جهت کاهش این فاصله است.

آنچه در این پرونده می‌خوانید:

معماری واژه معماری

در راه کالبدینه کردن مفهوم معماری، از کجا شروع کنیم؟

طرح مسئله
در کنار یکدیگر دیدن اجزایی که معماری امروز ایران را می‌سازند، بی‌شک اولین گام برای بررسی نقادانه‌ی وضعیت امروز معماری ماست. به همین دلیل در نخستین شماره‌ی مجله دال، پرونده‌ی کوچکی را به این نگاه کلی اختصاص داده‌ایم. در این پرونده این مجموعه را که در ایران امروز اجزایش میل شدیدی به واگرایی پیدا کرده‌اند و …

بدون شناخت بستر نمی‌توان معماری ایران را شناخت

فرهنگ چندوجهی، دوران تحول و جریان شناسی معماری ایران در گفت‌وگو با بیژن شافعی

طرح مسئله
به نظرم عجیب می‌آید که کسی بخواهد بدون شناخت به موضوع نقد بپردازد، معمولاً این صحبت‌ها سلیقه‌ای و شخصی خواهند شد و فکر می‌کنم این شناخت می‌تواند روی تحولات دوران معاصر صورت گیرد، تا …

عناصر منفصل

گزارشی از وجوه مختلف سازنده معماری امروز ایران

لیلا تنهایی و میترا عظیمی
جهت تحلیل و نقد این دوران و اظهار­نظر درباره‌ی پیشرفت یا انحطاط آن می‌بایست به شناخت دقیقی درباره‌ی ابعاد مختلف این موضوع دست یافت که با توجه به آراء مختلفی که در ­این‌باره وجود دارد، لزوم معرفی و شناخت دقیق این موارد بیش از پیش اهمیت می‌یابد.

نگاهی به نقد

گزارشی از مفهوم نقد در آرای برخی معماران ایرانی

سارا خواجویان
نقد مبتنی بر دانش و شناخت را می‌توان فرآیندی علمی دانست که در پی مواجهه‌ی نظام‌مند با یک پدیده به دست می‌آید. بیان احساسات و سلایق در مواجهه با آثار معماری، به عنوان نقد هیچ‌گاه قابل استناد نیست. نقد معتبر، متکی به بیان چند جانبه با استناد به قواعد و معیارهای روشن است. در گام نخست این مساله قابل تامل است که نگرش و استنباط معماران ما از مقوله نقد چیست؟
1395/10/1 16:38:11